Nhà sản xuất

KASTAS

PACKING K01-450: 450X490X65
PACKING K01-440: 440X480X68
PACKING K01-420: 420X460X80
PACKING K01-400/1: 400X430X46
PACKING K01-400: 400X440X65
PACKING K01-370: 370X400X55
PACKING K01-360/1: 360X400X55
PACKING K01-360: 360X390X60
PACKING K01-330: 330X360X60
PACKING K01-320/1: 320X360X46
PACKING K01-320: 320X350X60
PACKING K01-310: 310X340X60
PACKING K01-300: 300X330X60
PACKING K01-290: 290X320X35
PACKING K01-260: 260X290X60
PACKING K01-250: 250X270X42
PACKING K01-240/1: 240X260X46
PACKING K01-240: 240X270X60
PACKING K01-230: 230X260X58
PACKING K01-220: 220X240X40
PACKING K01-215: 215X245X41
PACKING K01-210: 210X240X50
PACKING K01-200/1: 200X230X60
PACKING K01-200: 200X220X40
PACKING K01-190: 190X220X42
PACKING K01-180/1: 180X210X60
PACKING K01-180: 180X200X40
PACKING K01-170: 170X190X40
PACKING K01-165: 165X195X50,5
PACKING K01-160/2: 160X175X34
PACKING K01-160/1: 160X190X60
PACKING K01-160: 160X180X40

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email:

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email:

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác