Nhà sản xuất

Metal Gasket

Gasket Metal Gasket
Serrated Ring Joint Kammprofile
Applicable Flange Standard No.540 No.550 No.6540HP
Series Series
Flange Class Gasket face    
JISB2239 2K FF      
JISB2220 RF      
JISB2240 5K FF      
  RF      
  10K FF      
  RF Table 1.1.30   Table 1.1.32
  16K FF      
  RF Table 1.1.30    
  20K RF    
  30K RF      
  40K RF Table 1.1.30    
  63K RF    
    M・F      
    T・G      
JISB2301 Union, Flange Union      
VALFLON Lined Pipe Flange JIS10K RF      
ANSI Class 150
JPI-7S-15 Class 75 RF      
ANSI/ASMEB16.5 Class 150 FF      
  RF Table 1.1.31   Table 1.1.33
 
  Class 300 FF      
  RF Table 1.1.31   Table 1.1.33
  Class 400 RF      
  Class 600 RF Table 1.1.31    
  Class 900 RF    
  Class 1500 RF      
  Class 2500 RF      
    M・F      
    T・G      
MSSSP-44 Class Ring Joint face   Table 1.1.35  
150~5000
JPI-7S-43 Class RF      
150~900
ANSI/ASMEB16.47 Class RF      
150~900
APISPEC6A Class RX,BX   Table 1.1.36  
2000~10000 Table 1.1.37
RTJ gasket R-11
RTJ gasket R-12
RTJ gasket R-13
RTJ gasket R-14
RTJ gasket R-15
RTJ gasket R-16
RTJ gasket R-17
RTJ gasket R-18
RTJ gasket R-19
RTJ gasket R-20
RTJ gasket R-21
RTJ gasket R-22
RTJ gasket R-23
RTJ gasket R-24
RTJ gasket R-25
RTJ gasket R-26
RTJ gasket R-27
RTJ gasket R-28
RTJ gasket R-29
RTJ gasket R-29
RTJ gasket R-30
RTJ gasket R-31
RTJ gasket R-32
RTJ gasket R-33
RTJ gasket R-34
RTJ gasket R-35
RTJ gasket R-36
RTJ gasket R-37
RTJ gasket R-38
RTJ gasket R-39
RTJ gasket R-40
RTJ gasket R-41

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email:

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email:

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác