Nhà sản xuất

Sealtech Bonded seal

Mã hàng    Tên hàng
BS-2 1/2 BSP    Bonded seal 2 1/2 BSP 76.08*90.17*3.4
BS-2 1/4 BSP    Bonded seal 2 1/4 BSP 66.68*79.5*3.4
BS-1 3/4 BSP    Bonded seal 1 3/4 BSP 54.89*69.85*3.4
BS-7/8 BSP    Bonded seal 7/8 BSP 30.8*38.1*2.34
BS-5/8 BSP    Bonded seal 5/8 BSP 23.49*31.75*2.34
BS-2 BSP    Bonded seal 2 BSP
BS-1 1/2 BSP    Bonded seal 1 1/2 BSP
BS-1 1/4 BSP    Bonded seal 1 1/4 BSP
BS-1 BSP    Bonded seal 1 BSP
BS-3/4 BSP    Bonded seal 3/4 BSP
BS-1/2 BSP    Bonded seal 1/2 BSP
BS-3/8 BSP    Bonded seal 3/8 BSP
BS-1/4 BSP    Bonded seal 1/4 BSP
BS-1/8 BSP    Bonded seal 1/8 BSP
BS-M60    Bonded seal M60-60.7*75*2
BS-M52    Bonded seal M52-52.7*66*2
BS-M48    Bonded seal M48-48.7*60*2
BS-M45    Bonded seal M45-45.6*56*2
BS-M42    Bonded seal M42-42.6*53*2
BS-M39    Bonded seal M39-39.6*50*2
BS-M36    Bonded seal M36-36.6*46*2
BS-M33    Bonded seal M33-33.5*42*2
BS-M30    Bonded seal M30-30.5*38*2
BS-M27    Bonded seal M27-27.5*35*2
BS-M24    Bonded seal M24-24.5*32*2
BS-M22    Bonded seal M22-22.5*30*2
BS-M20    Bonded seal M20-20.5*28*2
BS-M18    Bonded seal M18-18.4*25*2
BS-M16    Bonded seal M16-16.4*22*2
BS-M14    Bonded seal M14-14.4*20*2
BS-M12    Bonded seal M12-12.4*18*2
BS-M10    Bonded seal M10-10.4*16*2
BS-M08    Bonded seal: M8-8.4x14x2
BS-M06    Bonded seal: M6-6.4x12x1.5

Bonded seal M10-10.4*16*2
Bonded seal M12-12.4*18*2
Bonded seal M14-14.4*20*2
Bonded seal M16-16.4*22*2
Bonded seal M18-18.4*25*2
Bonded seal M20-20.5*28*2
Bonded seal M22-22.5*30*2
Bonded seal M24-24.5*32*2
Bonded seal M27-27.5*35*2
Bonded seal M30-30.5*38*2
Bonded seal M33-33.5*42*2
Bonded seal M36-36.6*46*2
Bonded seal M39-39.6*50*2
Bonded seal M42-42.6*53*2
Bonded seal M45-45.6*56*2
Bonded seal M48-48.7*60*2
Bonded seal M52-52.7*66*2
Bonded seal M60-60.7*75*2
Bonded seal 1/8 BSP
Bonded seal 1/4 BSP
Bonded seal 3/8 BSP
Bonded seal 1/2 BSP
Bonded seal 3/4 BSP
Bonded seal 1 BSP
Bonded seal 1 1/4 BSP
Bonded seal 1 1/2 BSP
Bonded seal 2 BSP
Bonded seal 5/8 BSP 23.49*31.75*2.34
Bonded seal 7/8 BSP 30.8*38.1*2.34
Bonded seal 1 3/4 BSP 54.89*69.85*3.4
Bonded seal 2 1/4 BSP 66.68*79.5*3.4
Bonded seal 2 1/2 BSP 76.08*90.17*3.4

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email:

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email:

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác